Договор на предоставление круиза

Договор на предоставление круиза

23 Mar 2019

 ДОГОВІР №

на туристичне обслуговування

 м. ОДЕСА                                                                                                                                         Дата

 Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАРТУС-ТУР” (Ліцензія Державного Агентства України з Туризму та курортів на заняття Турагентською діяльністю серії АГ   № 580890 від 16.03.2012 року, Гарантія фінансового забезпечення на суму 20000 Євро, надана ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», Договір про надання банківської гарантії виконання зобов'язань № 71.00.000072 від 11.07.2016р. ), в особі Генерального директора Смірнова Володимира в подальшому іменований - “Турагент”,  з однієї сторони, та

 Громадянин ___________________, ( закордонний паспорт : Серія  _________ ), що мешкає за адресою ________________, іменований надалі  «Турист», що діє на підставі особистого волевиявлення , від свого імені , а також від  імені й за дорученням наступних туристів вказаних нище :_________  , іменованого надалі  «Турист 2», паспорт серії   , виданий   р., що проживає за адресою   з іншої сторони, ( в подальшому кожний окремо іменований Сторона , а разом Сторони ) , керуючись чинним законодавством України, уклали даний Договір про туристичне  обслуговування (надалі за текстом  - Договір) про наступне:

 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 Відповідно до заявки ( аркуш бронювання ) Турагент, за встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання комплексу Туристичних послуг (Туристичний продукт ) Туристу та особам , що з ним слідують, а саме :

круїз (морський, річковий) на теплоході ______  у термін  з  ____ по ____ , по  маршруту ________________  у каюті  категорії  - (внутрішня, зовнішня з ілюмінатором  , зовнішня з балконом, одноярусна, двох'ярусна, ванна/душ, туалет) , тип харчування : повний пансiон FB, а Турист зобов’язується прийняти та оплатити їх на умовах визначених цим Договором  .

              Заявка (аркуш бронювання) на туристичне обслуговування оформлюється додатком № 1 до цього Договору  та є його невід’ємною частиною . Укладаючи цей Договір , Турист доручає Турагенту / Турагенту представляти його інтереси та інтереси осіб ,які супроводжують Туриста , при подачі документів до Консульських та будь – яких інших установ та оплаті послуг для оформлення та отримання віз для Туристів та супроводжуючих їх осіб .

1.2. Кількість  Туристів, що обслуговують  за  даним  договором _____ з  них  діти НЕТ

(на  основному, додатковому  місці)  за  вартістю – за дітей оплачуються портові збори__. (1 у. о. = 1євро)

Вартість путівки включає: проживання на теплоході , харчування - повний пансiон FB, розважальну програму, користування судновим інвентарем, портові збори, шлюзові збори, такси.

Програма туристичного обслуговування міститься в інформаційних листках (буклетах, інформаційних брошурах) які надаються Туристу для ознайомлення, в тому числі на офіційному сайті Турагента tartustour.com.ua.

Чайові та сервісний збір НЕ входять у вартість круїзу.

1.3. Тип харчування : повний пансiон FB.  

        Перша послуга з харчування на теплоході  вечеря.

  Остання послуга з харчування на теплоході  снiданок.

1.4. Турагент є посередником між Туристом, з однієї стороні та транспортними компаніями, страховими організаціями, готелями , посольствами, консульськими установами, представництвами, органами державної влади і місцевого самоврядування тощо, з другої сторони , тому по всім правочинам, укладеним Турагентом для надання Туристу комплексу туристичних послуг ( в тому числі додаткових ) набуває прав та обов’язків безпосередньо турист , навіть якщо Турагент був зазначений у правочині або виконав дії направлені на виконання правочину ( оплату послуг , оформлення документів тощо ) .

1.5. Турист здійснює вибір Туристичних послуг (Додаткових послуг ) із запропонованих Турагентом на свій розсуд і за власним бажанням . Турагент за бажанням Туриста ( інформація про це вноситься до заявки (аркушу бронювання ) та за додаткову плату , надає Туристу додаткові послуги :

  - в оформленні візи ;

- в організації обов’язкового страхування ;

- у придбанні квитків на авіа та/або залізничний транспорт до порту відправлення теплоходу ;

- в екскурсійному обслуговуванні ;

- у бронюванні готелю до/після круїзу ;

-тощо;

Інформація щодо характеристик готелів , транспортних засобів , що здійснюють перевезення , екскурсійного обслуговування та інших додаткових послуг надається Туристу окремо в залежності від обраних послуг.

 При цьому підпис Туристом аркушу бронювання є підтвердженням узгодження між сторонами усіх умов надання додаткових послуг. Додаткові послуги не входять до складу ціни туристичного обслуговування ( туристичної послуги ) обумовленої цим Договором .

 1.6.  Турист підтверджує , що отримав інформацію у відповідності до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ст. 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та свідчить про те , що медичні застереження відносно здійснення круїзу, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану та віку Туриста для участі в круїзі відсутні : ___________________________ /Турист/.

 2. ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ , ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  2.1. Турист маючи намір отримати Туристичний продукт , за допомогою Турагента, складає та підписує заявку на бронювання з вказанням точного переліку туристичних послуг необхідних Туристу . Бронювання здійснюється Туристом шляхом внесення задатку. . Залежно від дати початку круїзу та правил круїзних компаній вноситься завдаток , процентне значення якого коливається від 30% до 100% ( повної оплати туристичної послуги).

При акційному продажі туристичного продукту оплата становить 100%, а у разі ануляції акційного туру штрафна санкція круїзної компанії складає 100 % вартості .  

2.2. Загальна вартість Туристичного продукту,  що підлягає оплаті Туристом складає : ціну туристичного продукту в іноземній валюті (євро , долар , російський рубль ,тощо ) помножену на Валютний курс Турагента на дату  оплати та складає _________ грн. (__ гривень ___ копійок) з них додаткові послуги ( у разі замовлення Туристом додаткових послуг )  складають ______  грн.

          На день здійснення повної оплати , загальна вартість послуг може бути змінена у напрямку зростання  в залежності від зміни курсу гривні по відношенню до долара США /ЄВРО за міжбанківським курсом.

2.3. Повна оплата туристичної послуги (круїзу) повинна бути проведена Туристом не пізніше 45 днів до початку тура (круїзу). Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Турагента або у готівковій формі шляхом внесення готівки Туристом у касу Турагента. Форма оплати узгоджується між  сторонами.

       При акційному продажі оплата становить 100%. На день здійснення повної оплати, загальна вартість послуг підлягає зміні відповідно до зміни курсу гривні до долара США/ЄВРО за міжбанківським курсом та Сторонами буде укладене відповідне доповнення до даного Договору. Застосування загальної вартості послуг та їх оплата здійснюється в гривнях.

2.4. Розмір портових зборів та такс, що є складовою частиною ціни круїзу, може бути змінений у будь-який  час та підлягає оплаті Туристом  протягом 2-х днів з моменту повідомлення про це  Турагентом.

2.5. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Турагента  при цьому ризики затримки здійснення банківських операцій та пов’язану з цим курсову різницю , у разі коливань валютних курсів , сплачує Турист. Після закінчення строків наданих для оплати вартість туристичного продукту або його неоплачена вчасно частина перераховується відповідно до п.2.2. Договору.

2.6.  Несвоєчасна або не повна оплата Туристом вартості Туристичного продукту знімає з Турагента відповідальність , пов’язану з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором . У такому випадку Турагент  вправі розцінювати цей факт як односторонню відмову Туриста від  Договору , туристичної послуги (круїзу), анулює заявку на бронювання в зв’язку з односторонньою відмовою від Договору і стягує з Туриста суми штрафних санкцій застосованих круїзними компаніями/компаніями посередниками (Додаток № 2), з утриманням вартості оформленої медичної страховки, візи,  авіаквитків (відповідно до правил авіаперевізників), тощо.

Розмір штрафних санкцій може змінюватися та є загальнодоступним для ознайомлення на день здійснення замовлення на сайті Турагента/круїзних компаній. Турист перед укладанням договору зобов’язаний ознайомитися з актуальним розміром штрафних санкцій на зазначених Турагентом сайтах, або безпосередньо в Турагента. Інші штрафні санкції будуть вказані у Рахунках-підтвердженнях окремо. Крім того не підлягають поверненню вартість страховки, візового (консульського) збору і деяких категорій виписаних авіаквитків.

      2.7. Турагент гарантує надання послуг тільки при дотриманні умов їх оплати в розмірах та у порядку, обумовленому у Договорі.

       2.8. У  разі збільшення Турагентом вартості туристичного продукту з підстав зазначених у Договорі Турагент  протягом 1(одного) робочого дня з моменту отримання такої інформації повідомляє Туриста про підвищення вартості туристичного продукту та необхідність внесення змін до Договору, про , що між Туристом та Турагентом вносяться відповідні зміни. В такому випадку Турист зобов’язаний здійснити доплату, пов’язану з таким підвищенням у строки , обумовлені Турагентом .

 3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 3.1.Турагент зобов'язується:

3.1.1. Турагент зобов'язується сформувати, здійснити пошук, придбати, забронювати Туристичні послуги та надати супутні послуги відповідно до Підтвердженої Заявки, .

3.1.2. Обов’язок Турагента щодо формування комплексу Туристичних послуг за Погодженою Заявкою виникає з моменту виставлення Туристу Рахунку-Підтвердження та його повної оплати Туристом.  У випадку неможливості надати Туристу  підтверджені та оплачені Туристичні послуги  Турагент зобов'язаний негайно повідомити про це Туриста.

3.1.3 У разі зміни вартості Туристичних послуг, а також їх умов, Турагент  зобов'язаний негайно проінформувати Туриста про це.  Відмова від поїздки з цих причин надається Туристом письмово протягом 1 (одного) дня з моменту отримання від Турагента повідомлення про збільшення загальної вартості оплачених Туристичних послуг,. У разі, якщо відмова не надходить в письмовому вигляді у вищевказаний строк, або Турист фактично приступають до споживання Туристичних послуг нові умови вважаються прийнятими Туристом.

3.1.4. До початку надання Туристичної послуги довести Туристу необхідну і достовірну інформацію про умови надання туристичної послуги : круїз (маршрут та терміни  проведення круїзу), харчування на борту теплоходу , екскурсійну програму, про його права, обов'язки та правила  поведінки на теплоході, умови страхування, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону , порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від туристичної послуг та штрафними санкціями пов’язаними з відмовою, тощо , керуючись вимогами встановленими ст.20 Закону України "Про туризм" , Закону України «Про захист прав споживачів» , Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і «Про захист населення від інфекційних хвороб».

3.1.5. Надати Туристу в повному обсязі та у зазначені в Договорі терміни Туристичний продукт  обумовлений цим Договором , заявкою (аркушом бронювання ) , програмою обслуговування яка видається Туристу на борту теплоходу щоденно .

3.1.6. За дорученням Туриста надавати йому додаткові послуги в тому числі по сприянню в укладенні договорів обов’язкового медичного та добровільного страхування Туристів . У разі настання страхових випадків відповідальність перед Туристом несе страховик відповідно до умов страхування ,зазначених у Договорі страхування (страховому полісі ).

          Турист вправі самостійно укласти Договір обов’язкового страхування (медичного , від нещасного випадку, тощо ) .

У цьому випадку він зобов’язаний надати копію Договору страхування  (страхового полісу) Турагенту .

3.1.7. Не пізніше як через один день з дня коли Турагенту стало відомо про зміну обставин , якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не пізніше як через три дні до початку туристичної подорожі , ( якщо Турагенту стало це відомо до початку подорожі) повідомити Туриста про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору або внести зміни до нього.

3.1.8. За умови повної сплати Туристом вартості Туристичного продукту у визначені цим Договором строки видати йому проїзні (посадочні) та інші необхідні документі для отримання Туристичного продукту .

3.1.9..За дорученням Туриста , Турагент може взяти на себе зобов’язання з надання послуг з підготовки та подачі до дипломатичних установ (імміграційних служб)  держав  тимчасового перебування пакетів документів, які є необхідними для розгляду питання про видачу візи. Для цього Турист в обумовлені строки надає Турагенту документи, перелік яких визначається Турагентом відповідно до оголошених правил дипломатичної установи (імміграційної служби) .

              Турагент не несе відповідальності за строки та результати розгляду документів та/або за рішення імміграційної служби не допускати Туриста (ів) на територію держави тимчасового перебування , незважаючи на наявність віз , при цьому сума консульського збору поверненню не підлягає . Турагент невідкладно , як тільки йому стало відомо про це, вживає заходів до інформування Туриста про прийняте дипломатичною установою рішення.

3.1.10.Використовувати персональні дані, надані Туристом виключно з метою здійснення господарської діяльності та у відповідності до чинного законодавства .

3.1.11. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту відмови Туриста від цього Договору (від Туристичної послуги (круїзу)) здійснити повернення Туристу сплачених грошових коштів за Туристичну послугу (круїз) у розмірах та на умовах , зазначених у Додатку 2 , з вирахуванням штрафних санкцій та компенсації Турагенту понесених збитків в зв’язку з такою відмовою встановлених Розділом 6 цього Договору . При цьому якщо розмір понесених збитків Турагента складає 100 % оплаченої туристичної послуги вартість оплачених послуг не повертається. 

3.1.12. У разі не надання Турагентом туристичної послуги , з незалежних від Турагента причин або обставин , які не дозволяють належно виконати свої зобов’язання по наданню Туристичної послуги передбаченої умовами Договору, Турагент зобов’язаний надати альтернативну послугу , а Турист дає згоду на заміну Турагентом ненаданої туристичної послуги на альтернативну туристичну послугу, яка є рівнозначною або вищою за рівнем сервісу в тому числі із збереженням класу, категорії, зірочності , тощо круїзного судна яка відповідає ненаданій послузі передбаченій цим Договором,  або надати послугу яка буде відповідати більш високому класу,без покладення на Туриста додаткових витрат .

3.1.13. Не пізніше чим за 24 години до початку тура (у виняткових випадках під час та на місці початку круїзу або безпосередньо в аеропорті за 2 години до вильоту) видати Туристу  необхідні для поїздки документи.

 

3.2.Турист зобов'язується:

3.2.1.   Уважно ознайомитися з умовами цього Договору , дотримуватись і виконувати їх у повному обсязі .

3.2.2. Своєчасно надати Турагенту документи, необхідні для проведення бронювання Туристичного продукту (круїзу) ,  оформлення візи, а також надати будь-які додаткові документи, відповідно до вимог встановлених посольствами (консульськими установами , тощо ) та нести повну відповідальність за достовірність наданих відомостей щодо себе та Туристів, вказаних у Договорі .

3.2.3.Своєчасно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору  оплатити Турагенту  вартість Туристичного продукту ( Туристичної послуги) в тому числі Додаткових послуг , в разі їх замовлення. В тому числі своєчасно здійснювати оплату додаткових послуг в місцях перебування, оплату вартості вїздної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої вїзджає Турист.

3.2.4.Дотримуватися  під час подорожі правил особистої безпеки , вимог чинного законодавства України щодо перетину державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує Турист. При находженні в круїзі дотримуватися вказівок гідів приймаючої сторони і повідомлень, розміщених на рецепції круїзного теплоходу, готелі на інформаційних стендах , а також інформації щодо часу вильоту ( виїзду) рейсів і часу початку реєстрації , відходу/прибуття екскурсійного транспорту , трансферів та іншої важливої інформації під час подорожі.

3.2.5. На весь час круїзу бути застрахованим (медичне страхування та від нещасного випадку), а у разі самостійного укладення Договору на медичне і від нещасного випадку страхування надати копію Договору страхування  (страхового полісу) Турагенту .

3.2.6. Надати Турагенту письмову згоду на обробку персональних даних (шляхом підписання цього Договору ) , що необхідні йому для здійснення господарської діяльності.

3.2.7.Поважати політичні та соціальні устрої; звичаї та релігійні традиції; дотримувати правил в'їзду та виїзду із країни перебування та правила поведінки в готелях (на судах), встановлених адміністрацією. Збитки спричинені Туристом стороні, що приймає : готель , круїзне судно (теплохід) , тощо відшкодовується Туристом на місці в повному обсязі наявними грошовими коштами.

3.2.8.У разі поїздки до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику , до виїзду до таких країн самостійно забезпечити наявність необхідних щеплень та вакцинацій, отримати документ про проведення таких зчеплень та вакцинацій ;

3.2.9. У випадку , якщо туристичний продукт за цим договором отримує не тільки Турист , а також інші Туристи , вказані у Договорі , Турист заявляє про наявність у нього відповідних повноважень на укладення цього Договору в інтересах таких осіб та підписуючи цей Договір заявляє Турагенту про те , що інші отримувачі послуг ним в повному обсязі та у зрозумілій формі ознайомлені з усією інформацією, наданою Турагентом до підписання цього договору та саме він несе повну відповідальність за не доведення до них такої інформації  .

3.2.10.Відшкодувати Турагенту збитки, нанесені своїми неправомірними діями, а у випадку відмови Туриста від цього договору (Туристичної послуги) повідомити Турагента в письмовій формі про ануляцію Туристичної послуги , повернути ваучер, страховий поліс та інші документи, що дають право на отримання туристичної послуги та відшкодувати Турагенту збитки спричинені такою відмовою Туриста від Договору до початку подорожі та/або при

відмові посольства та імміграційної служби у видачі вїздних  віз Туристу та/або при зміні замовлення. Розрахунок збитків/витрат Турагента пов’язаних з відмовою Туриста від туристичної послуги проводиться круїзною компанією/Турагентом та повідомляється Туристу.

3.2.11.Прийняти на себе та самостійно нести всі ризики та відповідальність у зв'язку з неможливістю з будь-яких причин скористатися послугами, що входять до складу туристичної послуги.

3.2.12. У випадку невідповідності умов туристичної послуги умовам Договору – повідомити про це Турагента через Турагента не пізніше 14-ти днів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватися акт, складений Туристом та уповноваженим представником організації, що надавала йому послуги та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, копія цього Договору , копія документа про сплату Туристом вартості туристичної послуги та інші матеріали, які підтверджують факт невідповідності умов туристичної послуги даному договору .

           Відсутність претензії, поданої Туристом у зазначені строки, свідчить про належне виконання Турагентом зобов’язань за цим Договором .

 

3.3.    Турагент має право:

3.3.1. Отримання від Туриста необхідної інформації персонального характеру  щодо нього та подорожуючих з ним Туристів, з метою бронювання туристичного продукту, проведення належної підготовки до його реалізації, оформлення проїзних та інших документів , необхідних для надання туристичної послуги.

3.3.2. У разі виникнення , з незалежних від Турагента причин ( у тому числі , але не виключно в результаті дій капітана судна, який здійснює повний контроль та управління судном , у зв’язку з чим капітан має право : слідувати без лоцмана , буксирувати та надавати допомогу іншим судам в будь – якій ситуації на свій розсуд; відхилятися від маршруту ; заходити у будь – який порт  , незалежно від того передбачений він маршрутом чи ні ; прийняти рішення про часткову зміну маршруту круїзу, в разі появи загрози безпеці пасажирів; відмовити пасажиру в посадці на судно або перервати його подорож в найближчому порту, якщо внаслідок поведінки пасажира, створюється загроза для життя і здоров’я інших пасажирів і.т.і.) або  обставин , які не дозволяють належно виконати свої зобов’язання по наданню Туристичної послуги передбаченої умовами Договору, Турагент має право здійснити заміну Туристичних послуг, обумовлених цим Договором на рівнозначну туристичну послугу , в тому числі здійснювати заміну  круїзного судна (теплоходу , кают , готелів) на рівнозначні або вищі за рівнем сервісу в тому числі із збереженням їх класу , категорії , зірочності , тощо,  або надати послуги які будуть відповідати більш високому класу,без покладення на Туриста додаткових витрат, в тому числі Турагент має право  змінювати час відправлення та прибуття круїзного судна, розклад подорожі, порти заходу круїзного судна, тощо без подальшого відшкодування Туристу матеріальної шкоди. Таким чином не буде вважатися порушенням договору, або недоліком наданих послуг Туристу заміна судна, зміна за рішенням круїзної компанії номеру каюти та палуби на круїзному судні на рівнозначні, або вищі за рівнем сервісу, а також зміна портів у маршруті круїзу.

3.3.3. Змінювати терміни маршруту круїзу, вид транспортного обслуговування, не погіршуючи клас обслуговування або інших параметрів  туристичної послуги , яка входить в туристичний продукт , якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста.

3.3.4. Змінити ціну туристичної послуги не порушуючи умов Закону України «Про туризм» після укладення договору на туристичне обслуговування у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги , запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів , зміни курсу гривні до іноземної валюти , в якій виражена вартість туристичної послуги .

3.3.5. Вимагати внесення змін до цього Договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов та обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору .

3.3.6. Визначати мінімальну кількість туристів у групі .

3.3.7. У разі порушення Туристом строків оплати вартості туристичної послуги , Турагент має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у будь – який час після закінчення строку на оплату туристичної послуги та стягнути з Туриста грошові кошти , що дорівнюють розміру витрат Турагента , яких він зазнав через відмову Туриста від цього Договору .  

3.3.8. Вимагати від Туриста безумовного виконання положень, інструктажів та правил поведінки в країнах перебування, на транспорті (теплоході, автобусі ) , у готелях, громадських місцях. У випадку порушення ним  правил поведінки зняти Туриста з маршруту без компенсації вартості путівки.

3.3.9. Не розглядати претензії по якості туристичної послуги (круїзу), якщо вони надійшли після закінчення 14 днів після закінчення туру та з порушенням умов, передбачених п.6.2, 6.3.  даного Договору.

3.3.10. Не відшкодовувати будь – які  спричинені збитки за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі якщо таке невиконання сталося з вини Туриста та/або з вини третіх осіб , та жодна із сторін про їх настання не знала і не могла знати та/або це сталося в наслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій , які Турагент (Турагнет) не могли передбачити (повінь , високий рівень води та інші природні умови ) .  

3.3.11. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди у разі невиконання умов цього Договору Туристом в тому числі компенсацію фактично здійснених витрат, пов’язаних із відмовою Туриста від цього Договору .

 

                                                                            

3.4.    Турист має право:

3.4.1Отримання комплексу туристичних послуг, в тому числі додаткових послуг у разі їх замовлення  передбачених Договором та заявкою-бронюванням (Додаток № 1), до даного Договору яка є його невід'ємною частиною.

3.4.2.На повну та достовірну інформацію про умови туристичної послуги (круїзу) у відповідності до вимог встановлених Законом України «Про туризм» , Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно правових актів, а у разі необхідності надання додаткової інформації отримати її за письмовим запитом.

3.4.3.Відмовитися (анулювати заявку на бронювання) від туристичної послуги передбаченої умовами даного Договору незалежно від дати початку подорожі за умови відшкодування  Турагенту фактично понесених ним збитків/витрат на послуги, надані до такого повідомлення, з дотриманням умов, викладених у розділі 5, Додатку № 2 та п.3.2.10 цього Договору .  Розрахунок витрат/збитків пов’язаних з відмовою Туриста від туристичної послуги проводиться круїзною компанією (Турагентом) та повідомляється Туристу через Турагента.

*під фактично понесеними витратами розуміються кошти, передані Компанією третім особам (круїзної компанії, стороні, що приймає, перевізнику, страховику  або іншим особам), неустойки (штрафи) та утримання, оплачені Компанією  зазначеним особам у виконання даного Договору.

3.4.4. Відшкодування матеріальних збитків у разі невиконання чи неналежного виконання Турагентом умов цього Договору .

 4.ДОРУЧЕННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО

 4.1. У випадку, якщо туристичні послуги за цим договором отримує не тільки (або не)Турист, а (також) інші Туристи, вказані в договорі (інші отримувачі послуг), Турист заявляє про наявність у нього відповідних повноважень на укладення цього договору в інтересах таких інших отримувачів послуг, які набуті ним на підставах, передбачених законодавством (принаймні отримання від них усного доручення). Підписуючи цей договір в інтересах інших отримувачів послуг, Турист заявляє Турагенту , що інші отримувачі послуг ним в повному обсязі та у зрозумілій формі ознайомлені з усією інформацією, наданою Турагентом до підписання договору, та приймає на себе зобов’язання ознайомити інших отримувачів послуг з цим договором, та інформувати їх про хід його виконання, знайомити їх з усією інформацією, отриманою при цьому від Турагента. У випадку, якщо надана Турагентом  інформація, або положення цього договору будуть визнані будь ким з інших отримувачів послуг неприйнятними для себе, Турист зобов’язується негайно повідомити про це Турагента , не здійснювати оплати та не передавати відповідні відомості та/або документи таких інших отримувачів послуг. Здійснення Туристом оплати або інших дій за цим договором, що стосуються інших отримувачів послуг, розуміються Турагентом як погодження інших отримувачів послуг з договором. У цьому випадку до них застосовуються усі положення договору, передбачені ним стосовно Туриста, що не звільняє Туриста від особистої відповідальності, в усіх випадках, передбачених договором. Усі взаємовідносини між Туристом та іншими отримувачами послуг, які надали Клієнту доручення укласти в їхніх інтересах цей договір, регулюються законодавством України та не є предметом цього договору.

4.2. Турист доручає Турагенту від її імені та в інтересах  і за рахунок Туриста (туристів, вказаних в цьому договорі) придбати (забронювати) круїзні білети, авіа-, та інші квитки у перевізників, забронювати місця в готелях (інших місцях розміщення), придбати (замовити) екскурсії, послуги гіда, гіда-перекладача, придбати (замовити) інші туристичні та супутні послуги в обсягах, передбачених цим договором та підтвердженою Турагентом Заявкою на бронювання (Заявкою), а також здійснити усі необхідні дії для укладення та виконання договору перевезення із зміненими умовами, або перевезення Туриста іншими перевізниками у випадку, передбаченому договором. При здійсненні цих дій Турагент виступає як комісіонер Туриста (туристів), а розмір її комісійної винагороди визначається як різниця між сумою коштів, яка сплачена Турагентом Туристом (туристами) та сумою коштів, що сплатив Турагент третім особам за придбання (бронювання, замовлення) відповідних послуг.

4.3. Турист доручає Турагенту від його (ті інших туристів, вказаних у цьому договорі) імені та за його (їхній) рахунок укласти договір страхування зі страховою компанією та оформити страхові поліси. Положення цього пункту застосовуються в тому випадку, якщо Туристом (туристами) замовлені у Турагента послуги з укладання договорів страхування та оформлення страхових полісів

4.4. Турист доручає Турагенту від  його (ті інших туристів, вказаних у цьому договорі) імені передати документи до консульської установи країни тимчасового перебування для оформлення в’їзних віз, у тому числі через партнера Турагента, який має акредитацію у відповідній консульській установі, або візовий центр, здійснивши при цьому усі необхідні платежі за рахунок Туриста (туристів). Положення цього пункту застосовуються у випадку, якщо Туристом  (туристами) замовлені у Турагента послуги щодо візової підтримки.

  

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання, або неналежне виконання обов’язків за договором повністю або частково у випадку, якщо це обумовлено дією обставин непереборної дії, дій або бездіяльності фізичних, посадових  та юридичних осіб, офіційних органів України та іноземних держав, на які Сторони не можуть впливати, прогнозувати, або попередити, таких як (але не виключно): пожежа, епідемія, карантин, землетрус, повінь, ураган, шторм, цунамі, зсув, інші стихійні та природні лиха, військові дії ( проведення антитерористичних операцій , введення часткової мобілізації , введення тимчасового військового стану)  страйки,  повстання, заколоти, масові заворушення, терористичні акти, загроза їх здійснення, або наслідки, введення надзвичайного або військового стану, ембарго, не видання (або несвоєчасне видання) віз та/або документів консульськими установами, відмови туристу у в’їзді або виїзді до/з України або країни (місця) тимчасового перебування або транзиту, дії органів митного та санітарного контролю, дій імміграційних властей, зміни законодавства, протиправних дій відносно Компанії, або її співробітників, зокрема щодо заволодіння або знищення майна та/або документів, обмежень у здійсненні господарської діяльності, дій або бездіяльності авіакомпаній та інших перевізників, пов’язаних із технічними несправностями, зачиненням аеропортів, відміни або припинення інших видів транспортного сполучення тощо.

7.2. При настанні обставин непереборної сили Турагент має право анулювати туристичну послугу без компенсації Туристу понесених витрат. Якщо обставини непереборної сили мали місце в період туристичної поїздки, Турагент не несе відповідальності за понесені туристами матеріальний збиток, моральну шкоду , тощо.  

 1. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.

6.2. У випадку відмови (анулювання бронювання ) Туриста від Договору (Туристичної  послуги (круїзу) ) незалежно від дати відмови або зміни заявки на бронювання Турист зобов’язується відшкодувати Турагенту збитки (штрафні санкції) передбачені цим розділом та Додатком № 2 до Договору, а повернення сплачених Туристом коштів здійснюється протягом 30 днів з моменту такого повідомлення з вирахуванням вищезазначених штрафних санкцій. В будь – якому разі утримується внесений задаток, вартість оформлення страховки, інших фактичних витрат по оформленню туристичної послуги понесених Турагентом до цього повідомлення. 

           При цьому якщо розмір понесених збитків Турагента складе 100 % оплаченої туристичної послуги вартість оплачених послуг не повертається. 

6.3.У випадку неналежного надання Туристу сплачених туристичних послуг , Турагент зобов’язується відшкодувати йому вартість ненаданих чи неналежно наданих послуг , за винятком випадків, передбачених даним Договором. При чому між Сторонами під час підписання цього Договору погоджено і Турист визнає свою проінформованість у тому, що у разі виявлення Туристом недоліку однієї чи кількох послуг протягом споживання Туристичної послуги згідно з програмою обслуговування , Турист продовжує споживати інші послуги які є складовими Туристичної послуги  і до моменту завершення споживання обсяг спожитих послуг наданих належним чином складе 70 % від загального обсягу послуг за програмою Туристичного обслуговування, то (відповідно до Закону «Про захист прав споживачів») вимога Туриста про відшкодування йому збитків спричинених неналежним наданням та / або ненаданням однієї чи кількох послуг Туристичного продукту не може перевищувати 30 % загальної вартості Туристичної послуги передбаченої цим Договором. Турист також підписанням цього Договору погоджується і визнає свою проінформованість у тому, що вимога відшкодування повної вартості Туристичної послуги або будь – якої її частини вартості понад 30 % від повної вартості Туристичної послуги на користь Туриста допускається лише у випадку , коли Турист , виявивши ненадання або/ неналежне надання послуг , припиняє подальше споживання туристичних послуг .

6.3.1. У разі не надання Турагентом туристичної послуги , з незалежних від Турагента причин або обставин , які не дозволяють належно виконати свої зобов’язання по наданню Туристичної послуги передбаченої умовами Договору, Турист дає згоду на заміну Турагентом ненаданої туристичної послуги на альтернативну туристичну послугу, яка є рівнозначною або вищою за рівнем сервісу в тому числі із збереженням класу, категорії, зірочності , тощо круїзного судна яка відповідає ненаданій послузі передбаченій цим Договором,  або надати послугу яка буде відповідати більш високому класу,без покладення на Туриста додаткових витрат .

6.4. Турагент не несе відповідальності за відміну рейсу або зміну часу відравлення / прибуття рейсу і пов’язані з цим зміни обсягів і строків надання туристичних послуг оскільки Турагент виступає в якості агента компаній – перевізників , сервісних компаній , і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень , що затверджені такими компаніями . Надані Туристові перевізні документи (авіа, ж/д, авто, і.т.д. ) є підтвердженням  укладення договору перевезення, укладеного між Туристом і перевізником, що несе відповідальність відповідно до міжнародних правил перевезення в тому числі повну відповідальність за відмову/перенесення перевезення або інші порушення умов Договору перевезення .

          У разі банкрутства Авіакомпанії, консолідатора авіаперевезення або іншого постачальника  послуг  Агентство несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі, що не перевищує Сервісний збір, у випадку якщо Агентство сплатило Авіаперевезення в повному обсязі постачальнику даних послуг.

6.5.   Турагент не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всієї подорожі, за несвоєчасне прибуття Туриста до аеропорту, місць виїзду, реєстрації туристів, тощо.

6.6.Турагент не несе відповідальності за витрати Туриста та/або Туристів, що з ним слідують із настанням страхового випадку. З усіма питаннями по витратам, що мали місце у зв’язку з настанням страхового випадку Туриста , Турист звертається до страхової компанії, вказаної у страховому полісі.

6.7. Турагент не несе відповідальності і не відшкодовує витрати Туриста за сплачені туристичні послуги, якими Турист не скористався у період обслуговування з причин , що не залежать від Турагента. Туристу не відшкодовуються витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

6.8. Турагент не несе відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг, що входять до складу Туристичного продукту , невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста.

6.9. Розмір майнової відповідальності Турагента перед Туристом не може перевищувати обсягу фактично завданих збитків та обмежений вартістю туристичної послуги .

6.10.  У випадку порушення Туристом, який використовує туристичні послуги Турагента, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелях, теплоході, або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Туриста в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю , теплоходу , країни перебування. Турагент в даному випадку відповідальності не несе. 

6.11. Турист проінформований і своїм підписом під Договором погоджується , що у разі , якщо до складу Туристичної послуги входить організація групового та/або індивідуального транспортного супроводу в тому числі автобусного до місця проведення екскурсій або місця початку туристичної подорожі (круїзу) , в разі запізнення Туриста до місця збору групи на заздалегідь обумовлений , узгоджений і оголошений керівником групи час більш ніж 15 хвилин в будь – якому пункті такого збору за програмою Туристичного обслуговування – Турист несе виключну і одноособову відповідальність за здійснення подальшого транспортного обслуговування за третьою стороною , а також самостійно сплачує вказані послуги третіх сторін    ( таксі , поїзд, рейсовий автобус , авіакомпанія, тощо ).    

6.12.Турагент має право внести зміни до програми подорожі , а також замінити готель/теплохід  (місце розміщення), що не буде вважатися порушенням Договору або недоліком наданих послуг. У випадку заміни готелю/теплоходу ( (місця розміщення), Турагент зобов’язаний розмістити Туриста (туристів) в готелі/теплоході ( місці проживання ) тієї ж категорії або рівнозначному за рівнем сервісу. Не буде вважатися порушенням Договору  або недоліком наданих послуг Туристу, заміна судна (теплоходу) , змінена за рішенням круїзної компанії в тому числі заміна номеру каюти та палуби на круїзному судні (теплоході )  на рівнозначні, або вищі за рівнем сервісу та/або зміна порту у маршруті круїзу за рішенням капітану .

6.13.Турагент зобов'язується надати Туристу в повному обсязі замовлені послуги згідно заявці-бронюванню тільки за умови виконання Туристом вимог по оплаті даного Договору. Але звільняється від цих зобов'язань:

- якщо часткове або повне невиконання умов Договору відбулося з вини Туриста;

- якщо вказане  невиконання мало місце з непередбачених обставин, які перебувають поза контролем Турагента та які не можна передбачити.

- якщо зазначене невиконання відбулося через затримку, запізнення або повернення суден або інших транспортних засобів з метеорологічних, технічних умов, через страйки та з інших обставин непереборної сили про які Турагенту не було відомо.

6.14.У випадку дострокового припинення з ініціативи Туриста терміну перебування в круїзі, та (або) невикористання замовлених  послуг, з будь-яких причин, Турагент не несе відповідальності за такі дії Туриста  та не здійснює компенсації.

6.15.Турагент не несе відповідальність та фінансові ризики за дії іноземних консульств,  пов'язаних з відмовою або затримкою видачі в'їзних віз. У випадку відмови консульства всі фінансові та інші ризики, пов'язані з одержанням віз, несе Турист. Претензії Туриста щодо цього подаються у відповідності до п.7.1. цього Договору  .

 7.УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

 

7.5. Турист попереджений про те, що Турагент може за його дорученням лише передати документи Туристів для оформлення в’їзних віз до відповідної консульської установи та отримати їх від консульської установи, проте не може гарантувати їх своєчасні розгляд чи повернення консульською установою, а, тим більше, прийняття консульської установою тих чи інших рішень щодо видачі віз.

7.6. Турист попереджений про те, що консульські установи відповідно до норм міжнародного права можуть не прийняти документи для отримання віз до розгляду, не надати, або несвоєчасно надати візу, або несвоєчасно повернути паспорт будь-якого з туристів з візою, або без візи, без будь-яких відміток у паспорті, або іншому документі про те, що паспорт був прийнятий консульською установою, та/або відміток щодо часу його прийняття та повернення консульською установою.

7.7. Турист попереджений, що консульська установа на свій розсуд може прийняти рішення про необхідність особистої співбесіди з туристом, або надання туристом, чи за його дорученням, Турагентом, додаткових документів для прийняття рішень про видачу візи, незалежно від того, яку інформацію з цього приводу отримав Турист при підписанні цього договору.

7.8. Туристу роз’яснено, що незважаючи на те, що відповідно до доручення, отриманого від Туриста, та з метою досягнення мети цього договору Турагент вчинить усі дії, необхідні для отримання туристом в’їзної візи, зокрема, підготує необхідні документи, якщо це передбачено, передасть їх до консульської установи та отримає від консульської установи, надасть туристу необхідну інформацію тощо, але Турагент не є, та не може бути відповідальною за отримання туристом віз, оскільки прийняття рішення з цього приводу є виключною компетенцію консульської установи відповідної суверенної держави.

7.9. Турагент зможе за запитом Туриста підтвердити виконання своїх обов’язків щодо підготовки, передачі та отримання документів до/від консульської установи, включно із інформацією про час цих дій, тільки на підставі пояснень співробітників компанії, які здійснювали ці дії. При цьому, якщо від відповідної консульської установи будуть отримані будь-які письмові відомості щодо розгляду документів на отримання візи, Турист буде вичерпно проінформований про них за запитом.

7.10. Турист попереджений про те, що будь які витрати його та/або туристів, вказаних у цьому договорі,  які пов’язані із відмовою відповідної консульської установи у видачі візи, несвоєчасній видачі візи, або відповідних документів, такі як (але не виключно): витрати на консульський збір, страхування, такі, що не підлягають поверненню авіаквитки тощо відшкодовуються туристом самостійно.

7.11. Турист попереджений і погоджується з тим, що обумовлена неотриманням, несвоєчасним отриманням візи, або відповідних документів від консульської установи, відмова будь-якого з туристів, вказаних у цьому договорі, від подорожі визнається сторонами односторонньою відмовою туриста від договору (ануляцією подорожі). Її наслідки, а також наслідки обумовленої тими ж причинами зміни раніше погоджених термінів, або інших умов подорожі регулюються відповідними положеннями цього договору стосовно ануляції та зміни умов подорожі.

7.12. Зважаючи на викладене, Турагент звертає увагу Туриста на необхідність здійснити страхування можливої відмови від подорожі з зазначених, або інших причин з метою попередження фінансових втрат Туриста від такої відмови.

7.13. Турист ознайомлений та погоджується на особливі умови, які застосовують круїзні компанії щодо оплати окремих складових вартості круїзу. Зокрема, щодо можливості зміни вартості круїзу внаслідок введення додаткових, або підвищення існуючих  паливних зборів, введення нових або підвищення існуючих урядових такс (податків) тощо, незалежно від того, яка вартість відповідного круїзу була  застосована на момент підтвердження Заявки, або здійснення оплати Туристичних послуг. Зазначені зміни вартості круїзу, незалежно від того, виникнуть вони до, або після визначення вартості та оплати Туристичних послуг за цим Договором, не розглядатимуться сторонами, як зміна істотних умов Договору та є спеціально обумовленим виключенням з загального правила.

 

                                                                                                    

 1. Вирішення спорів .

8.1. Усі суперечки та розбіжності , які виникають з цього Договору або повязані з ним , Сторони домовилися вирішувати в претензійному порядку , а в разі недосягнення згоди – спір передається на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.

8.2.Претензії до якості, фактів ненадання чи неналежного надання туристичного продукту (туристичної послуги) за програмою Туристичної послуги , пред’являються Туристом Турагенту через Турагента у письмовій формі протягом 14 днів від дати закінчення круїзу і підлягають розгляду протягом 30 днів (згідно Закону України «Про звернення громадян») .

8.3. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування , фактів ненадання чи неналежного надання туристичних  послуг за програмою Туристичного обслуговування , Турист повинен безпосередньо під час знаходження в країні перебування спочатку звернутись до керівника групи/гіда та / або представника приймаючої сторони для вирішення питання/претензії. Якщо питання / претензію вирішити не вдається, то Турист готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору , засвідчую її підписами керівника групи /гіда та /або представника приймаючої сторони . Турист передає та передає претензію Турагенту для подальшого пере направлення Турагенту .

       У претензії зазначаються : П.І.Б. туриста , номер Договору та дата його укладення , найменування Турагента та Турагента ,інформація про обставини (факти), що свідчать про невиконання або неналежне виконання Турагентм або Турагентом зобов’язань за Догоовром про реалізацію туристичного продукту , включаючи письмові підтвердження претензії з підписами менеджерів , гідів та/або інших відповідальних осіб , що свідчать про наявність в туристичному продукті істотних недоліків , включаючи суттєві порушення вимог до якості туристичної послуги , розмір коштів , що підлягають сплаті Турагенту у відшкодування понесенних збитків.

8.4.В разі ненадходження до Турагента (Турагента) претензії Туриста по закінченню строку для її подання обумовленому у п.6.2. цього Договору умови Договору вважаються сторонами виконаними в повному обсязі .

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 9.1. Претензії Туриста з питань відмови у видачі візи чи недотримання строків видачі візи чи недотримання строків видачі , пошкодження чи втрати документів дипломатичною установою (іміграційною службою) держави тимчасового перебування не підлягають розгляду Турагентом та можуть бути подані Туристом безпосередньо до такої установи.

        Претензії Туриста з питань здійснення страхування не підлягають розгляду Турагентом та можуть бути подані Туристом безпосередньо до страхової компанії в порядку та на умовах визначених договором страхування.

        Претензії Туриста з питань виконання повітряних перевезень не підлягають розгляду Турагентом по суті та передаються ним на розгляд Авіакомпанії – перевізника , за умови подання Туристом всіх необхідних документів , для підтвердження вимог , викладених в претензії.

9.2. У випадку, якщо після прибуття Туриста до країни тимчасового перебування, Турагенту стало відомо про неможливість надання всіх або частини туристичної послуги в зв’язку з технічними несправностями або іншими причинами , які знаходяться поза контролем Турагента, Турагент може надати Туристу альтернативні послуги рівні або вищої категорії і такі дії Турагента не визнаються Сторонами як порушення умов Договору .

9.3. Турист підписанням цього Договору підтверджує , що до укладення цього Договору йому в повному обсязі надана уся необхідна , достовірна та доступна інформація в наочній розбірливій та зрозумілій для Туриста формі , надання якої вимагається від суб’єктів туристичної діяльності України у відповідності до чинним законодавства , зокрема ст..19-1 Закону України «Про туризм» , ЗУ «Про захист прав споживачів «, іншими нормативно – правовими актами України.

9.4. Недійсність однієї або кількох умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

9.5. Підписанням даного Договору Турист , враховуючи вимоги Закону про захист персональних даних » , підтверджує та надає Турагенту (Турагенту) згоду на обробку персональних даних та персональних даних будь – яких фізичних осіб , що слідують з ним , які були або будуть передані Турагенту (Турагенту) у зв’язку або на виконання умов передбачених цим Договором та замовленням туристичної послуги .

         Турист засвідчує та гарантує , що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Турагенту (Турагенту) для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туристу будь – яких туристичних послуг , без будь – якого обмеження строком та способом , у т.ч. для їх використання і поширення , зміни , передачі чи надання доступу до них третіх особам у випадкуах , передбачених законодавством України , а також для передачі Турагентом (Турагентом ) персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь –яких інших дій , якщо це повязано із захистом прав Турагента (Турагента) за ними , або якщо це необхідно для реалізації Турагентом (тур агентом) прав та обов’язків , передбачених законодавством .

      Турист звільняє Турагента (тур агента) від будь – якої відповідальності , у тому числі за будь – яку моральну шкоду , майнові збитки , не отримані доходи (вигоду) , завдані будь – якими особами внаслідок будь – яких суперечок , претензій , вимог або судових витрат та витрати на консультаційні послуги, що виникли в наслідок порушення Туристом зазначених вище засвідчень та гарантій .

    Вищезазначені зобов’язання , засвідчення і гарантії є необмеженими строком , вони є безумовними і безвідкличними . Право визначення обсягу обробки персональних даних Турист надає Турагенту та Турагенту . Включення персональних даних Туриста до бузи персональних даних Турагента відбувається в момент укладення цього Договору .

Підписання цього Договору Турист засвідчує свою обізнаність про таке включення , про свої права , включені у законі України «Про захист персональних даних», про мету обробки даних та осіб Ю яким передаються його персональні дані .

9.6.У разі якщо цей Договір укладається Туристом також в інтересах членів його сімї , інших осіб, всі права і обов’язки Туриста , інші умови цього Договору розповсюджуються також і на таких осіб .

9.7.Даний Договір укладений у двох примірниках українською мовою , що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 10.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання   зобов'язань по ньому.

10.2. Невід'ємною частиною договору є :

 1. Додаток № 1 (Заявка на бронювання)

 2. Додаток № 2 (Умови анулювання туру (круїзу).

 

Мною також отримана вся необхідна, доступна та достовірна інформація про умови надання туристичного продукту за Договором, передбачена статтями 19-1, 20 Закону України “Про туризм”. 

Я даю згоду Турагенту зберігати і використовувати всі надані мною персональні дані та дані третіх осіб обумовлених у цьому Договорі (Туристі) в цілях виконання умов Договору ________________________/[Туристі]/

 

Один з примірників Договору, закордонний паспорт(и) з візою, Документи на Тур, а також інформація про правила в’їзду до країни тимчасового перебування та програму туристичного обслуговування отримав /[grouplid2]/

 

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТУРИСТ

ТУРАГЕНТ

З умовами цього договору ознайомлений, вони мені зрозумілі та вигідні. Підтверджую надання Турагенту усіх доручень, передбачених цим договором. Підтверджую наявність у мене відповідних доручень укласти цей договір також в інтересах інших отримувачів послуг (туристів), визначених у цьому договорі

 

1.       Паспортні дані клієнта

ФІО клієнта

Підпис клієнта

 

ООО «ТАРТУС - ТУР»

Юридична адреса:

65029, , м. ОДЕСА, Жуковского,32

ЄДРПОУ [ЄДРПОУ]

 АКБ "IНВЕСТБАНК", м.Одеса

р/р: 2600937485980

МФО:328210 

тел.: +380 482 429 114,   тел.факс: +380 482 429 122

 

Генеральний директор

 

                   ________________ Смирнов В. В.

М. П.     

         

 •         Додаток № 2

            до Договору на туристичне обслуговування

 

 

 

Відомості про умови ануляції та штрафні санкції

.

 

 

 • При ануляції бронювання Круїзу ( заявки на бронювання туристичного продукту Турагент повертає отримані грошові кошти ( в разі проведеної оплати ) за вирахуванням фактично понесених витрат. Відповідно до умов договорів Турагента з організаціями, які надають послуги, які включені у туристичний продукт, розмір фактично понесених витрат становить залежно від термінів ануляції круїзу. Повідомлення про ануляцію бронювання має бути отриманоТурагентом в письмовій формі.

 

Штрафні санкції у випадку анулювання бронювання

Туристичної послуги  становлять:

 

Період, протягом якого зроблено ануляція круїзу

Штрафи, що накладають на кожного пасажира (у відсотках від вартості круїзу)

Більше 75 днів

30%

75-60 днів

50%

45днів

100%

 

 1. Штрафні санкції у випадку анулювання туристичної подорожі в період «високого сезону» (новорічні свята, католицьке та православне Різдво, весняні та осінні канікули, травневі свята, серпень та вересень, незалежно від того, за скільки днів до початку подорожі, здійснюється її анулювання, становлять 100% від вартості туристичного продукту.

 2. У будь-якому випадку круїзна компанія має право в односторонньому порядку змінити умови ануляції. Турист згоден з тим, що у вказаному випадку умови договору щодо ануляцій будуть вважатися зміненими та зобов’язується їх дотримуватись.

 3. Діти молодше 21 року не можуть подорожувати у круїзах без супроводу дорослих.

 4. Вагітні жінки строком вагітності понад 24 тижні не допускаються на борт.

6.Для круїзу з немовлям останньому має виповнитися не менше 7 місяців на день початку круїзу ; для круїзів понад 15діб – не менше 13 (ти) місяців.

7.Для подорожі в круїзі неповнолітні діти повинні мати власний закордонний паспорт інакше їм може буде відмовлено у посадці на лайнер.

 1. 8. На круїзному лайнері заборонена присутність тварин.

9.Паління на борту лайнера суворо заборонено! На окремих лайнерах паління можливе лише у спеціально відведених та позначених місцях. Заборонено викидати недопалки за борт.

10.Чайові обов’язково сплачуються наприкінці круїзу за кожного пассажира та невключені у вартість дійсного Договору.

 1. Розмір чайових буде вказано в підсумковому рахунку Клієнта при закритті бортового рахунку.

 2. 12. Паспорти всіх туристів повинні бути дійсні мінімум 6 місяців після закінчення круїзу.

 Із вказаною інформацією ознайомлений (а) ________________________________/Турист

  

Дата ___________